Servicevoorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Senzaprints®. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Senzaprints®. Senzaprints® biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze website. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbieding, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we kunnen verkopen onze producten en diensten aan u.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw land of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige personen ten laste deze site te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Service, wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw: Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand te weigeren om welke reden dan ook.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief krediet kaartinformatie), kunnen ongecodeerd worden overgedragen en omvatten (a) transmissies via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt geleverd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld, niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen.Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.< br>We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijs wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor accuraat is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Services te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is nietig waar dit verboden is.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat enige fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e‑mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle gedane aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie raadpleegt u onze Retourzendingen Beleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben, geen controle of input hebben.
U erkent en ga ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met met en goedkeuren van de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe provider(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe services en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of services zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.
br>
SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.< br>Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als, op ons verzoek stuurt u bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e‑mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerd door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Soms kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die kan betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet.Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service zal nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U gaat uitdrukkelijk akkoord dat uw gebruik van, of onvermogen om de service te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Senzaprints®, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot verloren winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten het gebruik van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als een resultaat van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING
U stemt ermee in om Senzaprints® en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden Service is onwettig, nietig of niet-afdwingbaar, een dergelijke bepaling zal niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere resterende bepaling ions.

SECTIE 16 - BEINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden van Service zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar ons oordeel faalt, of we vermoeden dat u heeft gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het nalaten van ons om enig recht of bepaling uit te oefenen of af te dwingen van deze Servicevoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en eventuele beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot De Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd in het nadeel van de opsteller.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij we uw Services worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met: de wetten van Nederland.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
Je kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 -  Algemene voorwaarden voor SMS/MMS MOBIEL BERICHT MARKETING PROGRAMMA

Senzaprints (hierna 'wij', 'ons', 'onze') biedt een programma voor mobiele berichten aan (het 'programma'), dat u wilt gebruiken en deel te nemen in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden en Privacybeleid voor mobiele berichten (de "Overeenkomst"). Door u aan te melden voor of deel te nemen aan een van onze programma's, accepteert u en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, uw instemming om eventuele geschillen met ons op te lossen door middel van bindende, individuele arbitrage, zoals beschreven in de "Geschillenbeslechting ” hieronder.Deze overeenkomst is beperkt tot het programma en is niet bedoeld om andere algemene voorwaarden of het privacybeleid te wijzigen die de relatie tussen u en ons in andere contexten kunnen regelen

Gebruikersopt-in: het programma stelt gebruikers in staat om mobiele sms/mms-berichten te ontvangen door zich positief aan te melden voor het programma, zoals via online of op een applicatie gebaseerde inschrijvingsformulieren. Ongeacht de opt-inmethode die u hebt gebruikt om deel te nemen aan het Programma, gaat u ermee akkoord dat deze Overeenkomst van toepassing is op uw deelname aan het Programma. Door deel te nemen aan het Programma stemt u ermee in om automatisch gekozen of vooraf opgenomen mobiele marketingberichten te ontvangen op het telefoonnummer dat is gekoppeld aan uw aanmelding, en u begrijpt dat toestemming niet vereist is om enige aankoop bij Ons te doen. Hoewel u ermee instemt berichten te ontvangen die zijn verzonden met behulp van een autodialer, mag het voorgaande niet worden geïnterpreteerd als de suggestie of suggestie dat een of al onze mobiele berichten worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonkiessysteem ("ATDS" of "autodialer"). Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.

Gebruiker afmelden: als u niet wilt blijven deelnemen aan het programma of niet langer akkoord gaat met deze overeenkomst, stemt u ermee in om op elk mobiel bericht van ons te antwoorden met STOP, EINDE, ANNULEREN, UITSCHRIJVEN of STOPPEN uit het programma. Mogelijk ontvangt u een extra mobiel bericht ter bevestiging van uw beslissing om u af te melden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de voorgaande opties de enige redelijke methoden zijn om u af te melden. U begrijpt en stemt ermee in dat elke andere methode om u af te melden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het sms'en van andere woorden dan de hierboven uiteengezette of het mondeling verzoeken aan een van onze medewerkers om u van onze lijst te verwijderen, geen redelijk middel is om u af te melden. .

Plicht om te informeren en schadeloos te stellen: als u op enig moment van plan bent te stoppen met het gebruik van het mobiele telefoonnummer dat is gebruikt om u te abonneren op het Programma, inclusief het annuleren van uw serviceplan of het verkopen of overdragen van het telefoonnummer aan een andere partij, gaat u ermee akkoord dat u het hierboven beschreven opt-outproces voor gebruikers voltooit voordat u uw gebruik van het mobiele telefoonnummer beëindigt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw overeenkomst om dit te doen een wezenlijk onderdeel is van deze algemene voorwaarden. U stemt er verder mee in dat, als u het gebruik van uw mobiele telefoonnummer stopzet zonder Ons van een dergelijke wijziging op de hoogte te stellen, u ermee instemt dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten (inclusief advocatenhonoraria) en aansprakelijkheden die door Ons, of enige partij die helpt bij het de bezorging van de mobiele berichten, als gevolg van claims die zijn ingediend door een of meer personen aan wie later dat mobiele telefoonnummer wordt toegewezen. Deze plicht en overeenkomst blijven van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze programma's.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ONS SCHADIGT, VERDEDIGT EN SCHADIGT VOOR ELKE CLAIM OF AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT UW NATUURLIJKE WIJZIGING IN DE INFORMATIE DIE U HEBT VERSTREKT, MET INBEGRIP VAN ENIGE CLAIM OF DE AANSPRAKELIJKHEID ONDER DE AANSPRAKELIJKHEID 47 USC § 227 en volgende, OF SOORTGELIJKE WETTEN VAN DE STAATS- EN FEDERALE WETGEVING, EN ENIGE REGELGEVING DIE DAARIN UITGEVOERD WORDT DIE VOORTVLOEIEN DAT ONS PROBEERT CONTACT MET U OP TE NEMEN OP HET MOBIELE TELEFOONNUMMER DAT U HEEFT VERSTREKT.

Programmabeschrijving: zonder de reikwijdte van het programma te beperken, kunnen gebruikers die zich aanmelden voor het programma berichten verwachten over de marketing en verkoop van digitale en fysieke producten, diensten en evenementen.

Kosten en frequentie: er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn. Het Programma omvat terugkerende mobiele berichten en er kunnen periodiek aanvullende mobiele berichten worden verzonden op basis van uw interactie met Ons.

Ondersteuningsinstructies: sms voor ondersteuning met betrekking tot het programma "HELP" naar het nummer waarvan u berichten heeft ontvangen of stuur een e-mail naar info@senzaprints.com. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit e-mailadres geen acceptabele methode is om u af te melden voor het programma. Opt-outs moeten worden ingediend in overeenstemming met de hierboven beschreven procedures.

MMS-onthulling: het programma verzendt SMS-TM's (beëindigingsberichten) als uw mobiele apparaat geen MMS-berichten ondersteunt

Onze afwijzing van garantie: het programma wordt aangeboden op een "as-is"-basis en is mogelijk niet altijd in alle gebieden beschikbaar en blijft mogelijk niet werken in geval van product-, software-, dekkings- of andere wijzigingen door uw draadloze provider. We zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen bij de ontvangst van mobiele berichten die verband houden met dit programma. De bezorging van mobiele berichten is onderhevig aan effectieve verzending door uw draadloze serviceprovider/netwerkoperator en valt buiten Onze controle. T-Mobile is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde mobiele berichten.

Vereisten voor deelnemers: u moet een eigen draadloos apparaat hebben, in staat zijn om berichten in twee richtingen te verzenden, een deelnemende draadloze provider gebruiken en een abonnee zijn van een draadloze service met een sms-service. Niet alle aanbieders van mobiele telefoons hebben de benodigde service om deel te nemen. Controleer de mogelijkheden van je telefoon voor specifieke sms-instructies.

Leeftijdsbeperking: u mag geen gebruik maken van het Platform als u jonger bent dan dertien (13) jaar. Als u het Platform gebruikt of ermee omgaat en tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent, moet u toestemming hebben van uw ouders of wettelijke voogd om dit te doen. Door het Platform te gebruiken of ermee om te gaan, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet jonger bent dan dertien (13) jaar, tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent en de toestemming van uw ouders of wettelijke voogd hebt om of betrokken zijn bij het Platform, of meerderjarig zijn in uw rechtsgebied. Door het Platform te gebruiken of ermee om te gaan, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het u door de Toepasselijke Wet van uw rechtsgebied is toegestaan ​​om het Platform te gebruiken en/of ermee om te gaan.

Verboden inhoud: u erkent en stemt ermee in geen verboden inhoud via het platform te verzenden. Verboden inhoud omvat:

  • Elke frauduleuze, lasterlijke, lasterlijke, schandalige, bedreigende, intimiderende of stalkende activiteit;
  • Aanstootgevende inhoud, waaronder godslastering, obsceniteit, wellust, geweld, onverdraagzaamheid, haat en discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
  • Gepirateerde computerprogramma's, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code;
  • Elk product, dienst of promotie die onwettig is wanneer een dergelijk product, dienst of promotie daarvan wordt ontvangen;
  • Alle inhoud die betrekking heeft op en/of verwijst naar persoonlijke gezondheidsinformatie die wordt beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) of de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (“HITEC” Act); en
  • Elke andere inhoud die verboden is door de Toepasselijke Wet in het rechtsgebied van waaruit het bericht wordt verzonden.

Geschillenbeslechting: in het geval dat er een geschil, claim of controverse is tussen u en ons, of tussen u en Stodge, LLC d/b/a Postscript of een andere externe dienstverlener die namens ons optreedt om de mobiele berichten verzenden binnen de reikwijdte van het programma, die voortvloeien uit of verband houden met federale of staatswettelijke claims, common law-claims, deze overeenkomst, of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, inclusief de bepaling van de reikwijdte of toepasselijkheid van deze overeenkomst tot arbitrage, zal een dergelijk geschil, claim of controverse, voor zover toegestaan ​​door de wet, worden bepaald door arbitrage in Amsterdam, Nederland. voor één arbiter.

De partijen komen overeen het geschil voor te leggen aan bindende arbitrage in overeenstemming met de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association (“AAA”) die dan van kracht zijn.Tenzij hierin anders is bepaald, zal de arbiter de materiële wetten van het Federale Gerechtelijk Circuit waarin de hoofdvestiging van Senzaprints™ is gevestigd, toepassen, ongeacht de collisieregels. Binnen tien (10) kalenderdagen nadat de vordering tot arbitrage aan een partij is betekend, moeten de partijen gezamenlijk een arbiter kiezen met ten minste vijf jaar ervaring in die hoedanigheid en die kennis heeft van en ervaring heeft met het onderwerp van het geschil. Als de partijen het niet eens zijn over een arbiter binnen tien (10) kalenderdagen, kan een partij de AAA verzoeken een arbiter te benoemen, die aan dezelfde ervaringseis moet voldoen. In geval van een geschil beslist de arbiter over de afdwingbaarheid en interpretatie van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de Federal Arbitration Act (“FAA”). De partijen komen ook overeen dat de regels van de AAA met betrekking tot noodmaatregelen van bescherming van toepassing zijn in plaats van een gerechtelijk bevel te vragen. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, en geen enkele partij heeft het recht van beroep, behalve die voorzien in sectie 10 van de FAA. Elke partij draagt ​​haar aandeel in de vergoedingen betaald voor de arbiter en de administratie van de arbitrage; de arbiter heeft echter de bevoegdheid om een ​​partij te gelasten alle of een deel van dergelijke vergoedingen te betalen als onderdeel van een goed gemotiveerde beslissing. De partijen komen overeen dat de arbiter de bevoegdheid heeft om advocatenhonoraria alleen toe te kennen voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door de wet of het contract. De arbiter is niet bevoegd om punitieve schadevergoedingen toe te kennen en elke partij doet hierbij afstand van elk recht om punitieve schadevergoeding te vorderen of terug te vorderen met betrekking tot een geschil dat door arbitrage is opgelost. De partijen komen overeen om uitsluitend op individuele basis te arbitreren, en deze overeenkomst staat geen groepsarbitrage of vorderingen die als eiser of groepslid worden ingesteld in een groeps- of representatieve arbitrageprocedure toe. Tenzij wettelijk vereist, mag noch een partij, noch de arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van een arbitrage bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, tenzij om een ​​wettelijk recht te beschermen of na te streven. Als een voorwaarde of bepaling van deze sectie ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in een rechtsgebied, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen enkele andere voorwaarde of bepaling van deze sectie beïnvloeden of een dergelijke voorwaarde of bepaling in een ander rechtsgebied ongeldig maken of onuitvoerbaar maken . Als een geschil om welke reden dan ook voor de rechtbank in plaats van arbitrage wordt beslecht, zien de partijen hierbij af van elk recht op een juryrechtspraak. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze programma's.

Diversen: u garandeert en verklaart ons dat u over alle benodigde rechten, bevoegdheden en bevoegdheden beschikt om akkoord te gaan met deze voorwaarden en uw verplichtingen hieronder na te komen, en dat niets in deze overeenkomst of de uitvoering van dergelijke verplichtingen u in schending van enig ander contract of verplichting. Het nalaten van een van de partijen om in enig opzicht enig hierin bepaald recht uit te oefenen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige verdere rechten hieronder. Indien een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling tot het noodzakelijke minimum worden beperkt of geëlimineerd, zodat deze Overeenkomst voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijft. Alle nieuwe functies, wijzigingen, updates of verbeteringen van het Programma zijn onderworpen aan deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Alle updates van deze Overeenkomst zullen aan u worden gecommuniceerd. U erkent uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te herzien en op de hoogte te zijn van dergelijke wijzigingen. Door na dergelijke wijzigingen deel te blijven nemen aan het Programma, accepteert u deze Overeenkomst, zoals gewijzigd.

SECTIE 21 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op info@senzaprintscom.

.